Melumittaukset on tehnyt Kontiolahden koulun 9G-luokkalaiset maaliskussa 2006. Mittauspaikkoja on ollut kolme: kirkonkylällä Keskuskadun varrella, Lehmossa Perloksen tehtaan lähistöllä ja Varparannantiellä. Varparanta on maaseutumainen mittausympäristö, Lehmo ja kirkonkylä taajama-alueita. Aamumittaukset on tehty klo 8-9 välillä, päivämittaukset klo 15.30-16.30 välillä ja iltamittaukset noin klo 20.

Mittaustuloksissa ei ole suuria poikkeamia. Varparannan desibelimäärät ovat hieman muita alhaisempia 30-43 desibeliä, kun taas kirkonkylän ja Lehmon mittaustulokset eivät juurikaan poikkea toisistaan, vaan ovat 41-66 desibeliä. Sunnuntaina melua oli vähiten, arkipäivinä enemmän.



Takaisin Kontiolahden koulu Pielisnet-hanke