Marjankeräyskysely

Kysely tehtiin syksyllä 2005 Kontiolahden Koulun kolmen yhdeksännen luokan perheille. Kyselylomakkeessa kysyttiin mustikan, puolukan, lakan, vadelman, karpalon ja sienten keräämisestä. (litramäärät, etäisyydet poimintapaikoille, myynti ja taloudellinen merkitys perheelle).

Lähes kaikki perheet olivat keränneet marjoja tai sieniä, luonnontuotteiden myynti oli vähäistä ja niiden taloudellinen merkitys oli pientä.

Taulukkoon on laskettu marjojen kokonaismäärät ja keräysmatkojen keskiarvot. Lähes kaikki vastanneet olivat keränneet jotakin marjalajia tai sieniä, eniten mustikkaa, puolukkaa ja sieniä. Vadelmia oli poimittu myös paljon. Lakkoja oli käyty keräämässä pisimpien matkojen päästä (keskiarvo n.84 km).Kontiolahden koulu Pielisnet -hanke